για τον σύντροφο Γρηγόρη Τσιρώνη

Η αναρχία δεν αποτελεί, για εμάς,
μια κοινωνική νόρμα,
αλλά την εσώτατη όπλιση των ατομικών μας αρνήσεων.

Είναι η άρνηση της επιβολής και της καθυπόταξης,
μια διαρκής απελευθερωτική πορεία…
αυτό είναι η αναρχία για εμάς.

                             Αναρχικός Μαύρος Σταυρός                       Πυρήνας Έμπρακτης Αναρχικής Αλληλεγγύης

tsironhs-abc-1

This entry was posted in ελληνικά and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to για τον σύντροφο Γρηγόρη Τσιρώνη

  1. Pingback: Αναρχικός Μαύρος Σταυρός: Για τον σύντροφο Γρηγόρη Τσιρώνη | Mpalothia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *